elektrostatické pole

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • dipólový moment
 • elektrická indukce
 • elektrický dipól
 • elektrický potenciál
 • elektrostatické pole nabitých vodičů
 • energie elektrostatického pole
 • Gaussova elektrostatická věta
 • Gaussova věta o elektrické indukci
 • intenzita elektrostatického pole
 • princip superpozice
 • skládání silových polí

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty