Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ohyb světla kruhovou clonou
  • ohyb světla mřížkou
  • ohyb světla na hraně
  • ohyb světla štěrbinou

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty