Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • fotoelektrický jev hradlový

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty