rentgenové záření

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • fotonová teorie rentgenového záření
  • paprsky X
  • rentgenové zdroje
  • Rentgenovo záření
  • Rentgenovy paprsky
  • rtg záření

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty