Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pn přechody

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty