Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • antičástice
  • kvantová teorie
  • relativistická kvantová mechanika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty