Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • atom helia
  • atomové orbitaly
  • atomy s více elektrony
  • elektronový obal atomu
  • kvantová čísla
  • spektrum vodíku

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty