excitovaný stav atomu

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty