termonukleární reakce

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • termojaderná energie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty