Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • leptonový náboj
  • miony
  • tauony

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty