Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mechanika ruptur

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla