Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • apocentrum
 • eliptická dráha
 • hyperbolická dráha
 • kruhová dráha
 • negravitační síly
 • parabolická dráha
 • pericentrum
 • pohyby planet
 • polární dráha
 • retrográdní dráha
 • Rocheova mez
 • rovníková dráha
 • stabilní dráha

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla