Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • větrná eroze
  • vzdušná eroze

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty