astronomická geografie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • planetární geografie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla