Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • exploze hvězd
  • rozpad vesmírných těles
  • závěrečné etapy vývoje hvězd
  • ztráty hmoty

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty