hercynské vrásnění

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • armorické vrásnění
  • variské vrásnění

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty