Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • hrazená jezera
 • jezera říčního původu
 • jezera smíšeného původu
 • jezera tektonického původu
 • jezera vulkanického původu
 • jezerní pánve
 • konečná jezera
 • kotlinová jezera
 • pobřežní jezera
 • průtočná jezera
 • údolní jezera

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty