Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • proterozoikum

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty