Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kenozoikum
  • terciér

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty