Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bitumeny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty