Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • analytická metoda
  • diachronní metoda
  • explikace
  • genealogická metoda
  • ikonografická metoda
  • interpretace
  • kulturně historická metoda
  • prospekční metoda
  • retrogesivní metoda
  • synchronní metoda

Nadřazené heslo

Podřazená hesla