archeologické techniky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • archeologický průzkum letecký
  • archeologický průzkum plošný
  • archeologický průzkum podmořský

Nadřazené heslo

Podřazená hesla