Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • granulované strusky
  • strusková pemza
  • strusková vlna
  • struskový štěrk

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty