Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dvojsložkové mosazi
  • jednoduché mosazi
  • vícesložkové mosazi

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty