koordinační sloučeniny

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • komplexní sloučeniny
  • komplexotvorné látky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty