Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kyselost
  • vodíkový exponent

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty

  • Wikipedia: PH
  • DBpedia: Ph