Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • alifatické nasycené uhlovodíky
  • parafíny

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty