Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • monocyklické nenasycené uhlovodíky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty