Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • difenyly
  • PCB
  • polychlorované bifenyly

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty