organokovové sloučeniny

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • organokovy

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty