Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dichlorid karbonylu
  • karbonylchlorid

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty