Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • diterpeny
  • polyterpeny
  • seskviterpeny
  • tetraterpeny
  • triterpeny

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty