přírodní polymery

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • biopolymery

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla