Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bloková polymerace
  • emulzní polymerace
  • roztoková polymerace
  • suspenzní polymerace

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty