Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • aminosacharidy
  • fruktosa
  • glukosa
  • heptosy
  • hexosy
  • pentosy
  • tetrosy
  • uronové kyseliny

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty