buňky pojivové tkáně

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo