aerobní metabolismus

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • aerobní odbourávání

Nadřazené heslo