endoplazmatické retikulum

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty