Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • vitaminy v potravinách

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty