Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • polynukleotidy
  • prekurzory nukleových kyselin

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty