Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nátěrové hmoty na bázi kaučuku
  • nátěrové hmoty na bázi pryskyřic

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty