Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ukrývání informace

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty