zpracování obrazů

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • analýza obrazu

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty