Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ilokuční akt
  • mluva
  • mluvená řeč
  • řečové akty

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty