Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pragmalingvistika
  • pragmatická lingvistika

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty