Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • jazyková norma
  • jazykový standard
  • spisovná norma
  • standardní jazyk

Nadřazené heslo

Podřazená hesla