Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • gastrointestinální systém

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty