Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • frazémy
  • idiomy
  • kolokace

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty