Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • akuzativ
  • dativ
  • genitiv
  • instrumentál
  • lokál
  • nominativ
  • pádová sémantika
  • vokativ
  • významy pádů

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty