aktuální členění větné

Nepreferovaná znění

  • aktuální členění výpovědi
  • funkční perspektiva výpovědi
  • kontextové členění
  • tematické posloupnosti

Nadřazené heslo

Podřazená hesla